books-and-internetTirsdag den 11. august:
Fagbogsforfatter og foredragsholder:

Skab synlighed om din bog og få flere foredrag via LinkedIn
Pris 985.- inklusiv moms og forplejning
(Se rabatmuligheder neden for)
Tid og sted: La Oficina, Suomisvej 4,
1927 Frederiksberg klokken 13-17,
Programbeskrivelse findes neden for.


Rabat til medlemmer af Dansk Forfatterforening, NewPub og DJs freelancegruppe/Kreds2:
Pris 490.- kr

LinkedIn er en professionel businessplatform, hvor forfattere med en faglig niche kan gøre sig gældende over for det publikum, som dels skal læse de fagspecifikke bøger, dels bruge foredrag, undervisning eller konsulenthjælp af de pågældende specialister.

Men mange forfattere kender ikke de muligheder, som LinkedIn tilbyder i form af specialsider, blogmulighed, korte opdateringer, mulighed for at vise sine bøger, indgå i grupper, der beskæftiger sig med fagbogens emne, eller mulighederne for at skabe leads til læsere og kunder, der kan bruge bogen eller foredraget.

Kurset gennemgår de oplagte muligheder, som LinkedIn tilbyder netop fagbogsforfattere:
– Vi gennemgår, hvordan man kan sætte sin profil op, så den præsenterer bog og foredrag bedst med fx kapiteluddrag, video, forsider mv.
– Vi gennemgår, hvordan man sætter en specialside op for et forfatterskab, og hvordan man skriver korte opdateringer, der kan vække interesse og spredes gennem netværkets netværk.
– Vi gennemgår tillige, hvordan man kan publicere indhold i blogform, en ganske ny funktion, som LinkedIn har åbnet for, og hvordan man bruger grupper.
– Endelig gennemgås, hvordan man skaber leads, altså bruger søgefunktioner, som kan skabe kontakt til dem, der i sidste ende vil købe bog, foredrag eller konsulentbistand.

Over 330 millioner er på LinkedIn, heraf 1,8 million i Danmark alene. En meget professionel måde at tilnærme sig sine læsere/kunder på.

Målgruppe: Akademikere, Fagbogsforfattere og andre skribenter, der vil udnytte LinkedIn.
Forudsætning – at man har oprettet en profil på LinkedIn og har mindst 50 kontakter.

Der undervises IKKE på tablet udgaven af LinkedIn.
Der undervises kun i den gratis version.